Thẻ quà tặng 100.000đ

Thẻ quà tặng được sử dụng để mua hàng tại arideli.com, bao gồm cả các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi

Khách Hàng sẽ sử dụng Thẻ quà tặng và chuyển đổi thành Aricoin để mua sắm và thực hiện thanh toán trực tuyến trên Arideli.com

01 Mã Thẻ Quà Tặng chỉ được chuyển đổi sang Aricoin 01 lần

Thẻ Quà Tặng không giới hạn thời gian sử dụng

Sản phẩm mua bằng Thẻ Quà Tặng chuyển đổi sang Aricoin được áp dụng chính sách Đổi Trả & Bảo Hành của Arideli như những hình thức mua hàng khác

Thẻ không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại tiền thừa